zrekonstruovanu-galeriu-spristupnia-verejnosti-v-nedelu-11.-decembra

Zrekonštruovanú galériu sprístupnia verejnosti v nedeľu 11. decembra

Po viac ako 20 rokoch od stanovenia nevyhnutnosti rekonštruovať Slovenskú národnú galériu a takmer siedmich rokoch od začatia prác je kultúrny stánok pripravený na otvorenie. Verejnosti národnú zbierkotvornú inštitúciu sprístupnia v nedeľu 11. decembra. Vo štvrtok o tom informovali predstavitelia SNG i ministerstva kultúry.

„Počas otváracieho dňa si budú môcť návštevníci užiť celodenný program, dve úvodné výstavy, špeciálny projekt diel v architektúre a samozrejme sa nadýchať jedinečnej novoty, na ktorú sme všetci čakali,“ uviedla generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá. Rekonštrukciu národnej galérie označila za historickú chvíľu nielen pre SNG, ale i celú krajinu. „Je to najväčšia kultúrna stavba, ktorú sme začali a dokončili po revolúcii,“ zdôraznila. Poďakovala sa všetkým, ktorí sa o dielo zaslúžili.

Ministerka kultúry Natália Milanová vidí v obnove a opätovnom sprístupnení SNG unikátny počin s obrovským prínosom pre umeleckú obec a všetkých milovníkov vizuálneho umenia. „Opätovne nadobúdame monumentálne reprezentatívne priestory, ktoré si naše umenie zaslúži,“ dodala.

Zmluvu na rekonštrukciu SNG podpísali na konci roka 2015, obnova sa diala podľa víťazného návrhu architektov Martina Kusého a Pavla Paňáka. „Našou snahou bolo vytvoriť autentické dielo, v ktorom sú skĺbené štyri posledné storočia architektúry, priestory pre modernú prevádzku inštitúcie a prezentáciu našej výtvarnej kultúry,“ povedal Paňák.

Investičný náklad akcie bol vo výške 75,5 milióna eur s DPH, investícia do interiéru bola vo výške 3,45 milióna eur s DPH. Pôvodne boli práce naplánované na 36 mesiacov. Harmonogram sa niekoľkokrát menil z rôznych dôvodov – najmä v dôsledku odhalení nových konštrukčných skutočností a nevyhnutných zmien v postupe stavebných prác. Rekonštrukcia zahŕňala niekoľko budov a verejných priestorov a rieši celý rozsiahly areál na brehu Dunaja.

Nová SNG ostane v tomto roku otvorená do 21. decembra. „Po novom roku bude galéria vzhľadom na veľkosť a potrebu zabezpečenia plynulej prevádzky fungovať na základe regulovaných vstupov – individuálnych prehliadok budovy a výstav, na ktoré sa budú môcť návštevníci prihlásiť,“ informovala Klára Hudáková z oddelenia marketingu a tvorby programov SNG.

Novými priestormi SNG návštevníkov prevedie úvodná výstava Prológ 12 farieb reality. Prostredníctvom netradičného spojenia diel z rôznych historických období majú návštevníci získať pohľad na pestrosť zbierok SNG. K prvým aktivitám v novej SNG patrí tiež projekt Monumentálky, spájajúci sochy a diela úžitkového umenia, rovnako interaktívna výstava Prečo (ume)nie, odpovedajúca na najčastejšie otázky, spojené s umením.

Zdroj: TASR; Foto: SNG