zupa-pri-rekonstrukciach-ciest-aplikuje-nove-technologie.-predlzuju-zivotnost-a setria-zivotne-prostredie 

Župa pri rekonštrukciách ciest aplikuje nové technológie. Predlžujú životnosť a šetria životné prostredie 

Správne zvolená oprava ciest predĺži ich životnosť o roky. Predchádza tomu podrobné mapovanie technického stavu. Na základe prehliadok priamo v teréne následne správca komunikácií volí vhodný a použiteľný spôsob rekonštrukcie. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja bude pri opravách zverených ciest používať recykláciu za horúca na mieste, recykláciu za studena na mieste alebo revitalizáciu vozoviek formou frézovania. 

„Spravujeme 511 km ciest II. a III. triedy, čo je síce najmenej zo všetkých krajov, avšak sú z celého Slovenka najzaťaženejšie. Intenzita dopravy po našich regionálnych cestách je porovnateľná s diaľnicou D1 na severe či východe krajiny. Preto po vzniku novej cestárskej spoločnosti, v ktorej máme už úplnú majetkovú a manažérsku kontrolu, sa sústreďujeme na kvalitu. Chceme, aby cesty vydržali čo najdlhšie. Preto pravidelne mapujeme ich stav a na základe výsledku zvolíme ten najvhodnejší spôsob revitalizácie. Takto opravíme až pätinu našich ciest, teda okolo 100 km za rok,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Ukážkovým projektom recyklácie za horúca na mieste sa stal úsek z Hrubého Šúru po hranicu Bratislavského a Trnavského kraja, kde sa už práce naplno rozbehli. Potrvajú približne dva týždne. 

Pri recyklácii za horúca na mieste hovoríme o nízkoodpadovej technológii, pri ktorej dochádza k reprofilácii a kvalitatívnemu vylepšeniu existujúcej asfaltovej vrstvy. Zároveň sa súčasne kladie aj nová vrchná časť vozovky, na ktorej nevznikajú povrchové škáry, čím sa ušetria náklady na spoje jednotlivých vrstiev. 

Výhodou tejto metódy je nízka ekonomická a časová náročnosť opravy povrchu vozovky, či predĺženie životnosti asfaltového krytu. Má aj priaznivý vplyv na životné prostredie, nakoľko šetrí surovinové zdroje, energie a znižuje objem odpadov. Toto všetko sa potom prenáša aj do zvýšenia komfortu jazdy a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Nie je však použiteľná všade, je možné ju aplikovať len v extraviláne a tam, kde to dovoľuje únosnosť podložia. 

Správca komunikácií túto technológiu vybral pre viaceré úseky ciest v kraji. Po Hrubom Šúre budú takto opravené aj úseky Malacky – Pernek, Rača – Svätý Jur, Nová Dedinka -Bernolákovo, Alžbetin Dvor – Miloslavov, Pezinok – Vinosady, Vinosady  – Modra, Malinovo – Tomášov, Tomášov – Nová Dedinka a Nová Dedinka – Bernolákovo. 

„Pustili sme sa do prvej veľkej investície. Tam, kde je to možné a vhodné, budeme aplikovať technológiu recyklácie za horúca na mieste. Je zároveň lacnejšia v porovnaní napríklad s frézovaním, pričom životnosť je porovnateľná. Pri recyklácii za horúca však hovoríme aj o ekologickejšej a takmer bezodpadovej metóde. Cesty opravujeme podľa priority, stavu a disponibilných financií aj ďalšími spomínanými metódami,“ dodala podpredsedníčka BSK Alžbeta Ožvaldová

The post Župa pri rekonštrukciách ciest aplikuje nové technológie. Predlžujú životnosť a šetria životné prostredie  appeared first on Bratislavskykraj.sk.