zupa-spusta-dlho-ocakavanu-rekonstrukciu-cesty-cez-pezinsku-babu

Župa spúšťa dlho očakávanú rekonštrukciu cesty cez Pezinskú Babu

Správca župných ciest začína s rekonštrukciou úseku II/503 Pezinok – Pernek v celkovej dĺžke asi 7,4 km. Práce začínajú v pondelok 8. 5. 2023 a potrvajú do júna. Motoristi musia rátať s obmedzením dopravy cez horský priechod Pezinská Baba.

Rekonštrukcia bude pozostávať z lokálneho frézovania povrchu cesty s cieľom upravenia pozdĺžneho a priečneho sklonu do požadovaného tvaru. Na upravenom povrchu vozovky príde k zhodnoteniu konštrukčných vrstiev vozovky s použitím technológie recyklácie za horúca na mieste, kde pôvodná obrusná vrstva vozovky doplnená o požadované komponenty (podrvené kamenivo, asfaltové spojivo) bude rozpojená a opätovne spracovaná. Súčasne sa položí nová asfaltobetónová vrstva vozovky z odolnejších modifikovaných asfaltov.

Práce sa budú realizovať ako pohyblivé pracovisko s čiastočnou uzávierkou dopravy v polovičnom profile cesty s riadením dočasnou cestnou svetlenou signalizáciou.