zupa-spusta-opravy-dalsich-usekov-ciest

Župa spúšťa opravy ďalších úsekov ciest

Správca komunikácií II. a III. triedy v Bratislavskom regióne Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začína od pondelka 17.10.2022 s opravou vozovky formou recyklácie za studena na úsekoch ciest II/510 Tomášov, miestna časť Malý Madaras – hranica kraja BSK/TTSK a III/1054 Dunajská Lužná – Miloslavov.

V prvom kroku bude osadené dočasné dopravné značenie na zabezpečenie organizácie dopravy počas realizácie stavebných prác. Práce budú realizované v polovičnom profile, čiže doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu. Po odfrézovaní obrusnej vrstvy bude zrecyklované podložie na hrúbku 20 cm a následne budú realizované asfaltové vrstvy – ložná 6 cm a obrus 4 cm.

„Celkovo v rokoch 2021-2022 zrevitalizovali 54 km ciest. Keď k tomu pripočítame už zazmluvnené a práve prebiehajúce komplexné opravy, spolu ide o 106 kilometrov. To je 20 percent z celkovej dĺžky župných ciest,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.