zupa-zorganizovala-eko-forum-pre ziakov-zakladnych-a strednych-skol-bratislavskeho-kraja

Župa zorganizovala Eko-fórum pre žiakov základných a stredných škôl Bratislavského kraja

Environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta v Bratislavskom kraji boli témou už 3. ročníka konferencie pod názvom Eko-fórum. Zorganizoval ju Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Konala sa v Kultúrnom centre v Modre a určená bola pre žiakov základných a stredných škôl bratislavského regiónu.

Cieľom konferencie bolo informovať žiakov o aktuálnych environmentálnych problémoch, o tom aké iné školy sa zapájajú do programov envirovýchovy a vzdelávania, ako možno nakladať s odpadmi, prezentovať praktické skúsenosti v oblasti envirovýchovy

BSK si uvedomuje potrebu a význam environmentálnej výchovy a vzdelávania – a to nielen mladých ľudí. Preto v roku 2018 spracoval dokument „Koncepcia budovania siete ekocentier v BSK“. V jej zmysle aj rekonštruuje starý kaštieľ v MČ Bratislava – Čunovo a prerába ho na ekocentrum, ktoré by malo byť dokončené tento rok. Pôjde o regionálne enviro-vzdelávacie centrum a bude prvým svoju druhu na Slovensku. Vzhľadom na jeho výhodnú polohu, kde sa stretávajú hranice troch štátov – Slovensko, Maďarsko a Rakúsko – by malo slúžiť širokej verejnosti nielen zo Slovenska, ale aj z prihraničných regiónov susedných krajín. Súčasne by malo spolupracovať s už vytvorenými, ako aj budúcimi ekocentrami.

Úrad BSK zriadil aj pozíciu regionálneho koordinátora, ktorého úlohou je komunikácia so školami, ako aj výmena skúseností s koordinátormi v ďalších krajoch.

BSK šíri environmentálne povedomie v rámci celého Bratislavského kraja, preto boli Eko-fóra už zorganizované v Bratislave, minulý rok v okrese Malacky, teraz v okrese Pezinok a následne je v pláne okres Senec. 

BSK nedávno tiež vydal brožúrku o enviro-programoch etablovaných a skúsených združení, ktoré distribuoval na všetky školy v kraji. Jej elektronická verzia je k dispozícii tu.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu.