zupan-droba-podpisal-memorandum-o-spolupraci-so-slovenskym-paralympijskym-vyborom

Župan Droba podpísal memorandum o spolupráci so Slovenským paralympijským výborom

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Jeho cieľom je vzájomná spolupráca pri rozvoji a podpore paralympijského športu a športových aktivít stredoškolskej mládeže a aktivít zameraných na posilnenie sociálnej integrácie osôb so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom športu v Bratislavskom kraji.

„Paralympijský šport má trochu iného ducha, ako víťaziť. Integruje ľudí so zdravotným znevýhodnením do celonárodného a medzinárodného športového hnutia. Ich medaily a ocenenia sú inšpiráciou pre nás všetkých. Mnohí títo športovci sa stávajú vzormi pre ostatných, nielen po športovej, ale najmä ľudskej stránke. Šport mi je veľmi blízky a s predsedom paralympijského výboru Jánom Riapošom mám dlhoročne dobré vzťahy. O to viac sa teším tejto spolupráci. Aj vďaka nej dáme šancu ľuďom, ktorí to v živote nemajú jednoduché,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

BSK bude na základe memoranda v rámci svojich možností podporovať športové aktivity pre znevýhodnenú mládež a rozvoj paralympijských športov a športovcov. Rovnako aj spolupracovať v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry na župných stredných školách, ako aj poskytovať záštitu nad športovými aktivitami či zviditeľňovať pohybovo-aktívny životný štýl, podporovať a rozvíjať talenty mladých parašportovcov.

Na základe dohody sa bude SPV spolupodieľať na realizácii aktivít pre znevýhodnenú mládež a bude poskytovať vzdelávacie, metodické a informačné aktivity. Súčasťou je aj koordinácia vzájomných postupov a stanovísk prezentovaných v medzinárodných športových subjektoch a športových subjektoch na území Slovenskej republiky.

„Memorandum završuje prvú etapu spolupráce so všetkými krajmi na Slovensku. S BSK rozširujeme našu doterajšiu spoluprácu na celý kraj a v budúcom roku plánujeme naštartovať aj projekt župných paralympiád,“ doplnil predseda SPV Ján Riapoš.

Fotogaléria z podpisu memoranda

Pozrite si video:

Foto a video: BSK / Jana Šantavá