zupan-droba-vyzyva-poslancov,-aby-nepodporili-danovu-reformu

Župan Droba vyzýva poslancov, aby nepodporili daňovú reformu

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba poslal otvorený list poslancom NR SR, v ktorom ich vyzýva, aby nepodporili úpravu daňového bonusu Ministerstva financií SR.

„Zvýšenie daňového bonusu spôsobí masívny zásah do financovania kompetencií samospráv. Prestanú sa opravovať cesty, zastavíme rekonštrukcie stredných škôl či domovov sociálnych služieb. Čo je ešte horšie, ohrozené budú najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Aby sme vôbec zabezpečili základný chod našich zariadení, budeme musieť navyšovať poplatky pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb, zvýšia sa aj platby za bývanie na stredoškolských internátoch. Nebudeme môcť investovať do rozvoja kraja, pretože jednoducho nebudú peniaze na navyšovanie kapacít v škôlkach, školách, domovoch pre seniorov či zariadeniach sociálnych služieb. Šetrenie sa bezpochyby dotkne aj dotácií na šport, kultúru či mládež,“ upozornil bratislavský župan Juraj Droba.

Konkrétne v Bratislavskom kraji by to znamenalo:

  • Mimoriadny nárast výdavkov na prímestskú autobusovú dopravu z dôvodu rastu cien pohonných hmôt a garantovaného 5 % nárastu miezd vodičov. To spôsobí zvýšené ceny lístkov a zároveň zníženie počtu spojov.
  • Mestá, obce a VÚC budú musieť zásadne zvýšiť poplatky pre klientov vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb. Zvýšenie cien sa dotkne aj súkromných a cirkevných zariadení sociálnych služieb, nakoľko ich ceny sa legislatívne odvíjajú od cien verejných zariadení.
  • Všetky špecifické sociálne služby (pobytové zariadenia sociálnych služieb), ako je pomoc autistom, mentálne a telesne postihnutým, azylové domy pre týrané ženy, programy rehabilitácie, podporované bývanie a ďalšie, budú čeliť existenčným problémom, nakoľko zriaďovatelia nebudú mať zdroje na dofinancovanie
  • Žiakom stredných škôl hrozí zvýšenie poplatkov za školské stravovanie a internáty.
  • Samosprávy prestanú dofinancovávať pedagogických zamestnancov.
  • Na údržbu ciest II. a III. triedy a všetkých miestnych a obecných komunikácií pôjde výrazne menej zdrojov. Bude to znamenať viac výtlkov, nižšia bezpečnosť, menej poriadku a viac špiny.
  • Budú sa musieť odložiť a rušiť investície, vrátane investícií spolufinancovaných z eurofondov – ako napr. Malokarpatský obchvat, deinštitucionalizácie sociálnych služieb alebo nové školské kampusy. 
  • Divadlá, múzeá, knižnice, osvetové strediská a ďalšie kultúrne inštitúcie, športová činnosť a cestovný ruch budú prvé oblasti, ktoré významne a okamžite pocítia znížený objem financií.
  • Divadlá nebudú mať prostriedky na prípravu predstavení, knižnice budú mať problémy s obnovou knižného fondu, osvetové strediská nebudú rozširovať svoju publikačnú a osvetovú činnosť.
  • Obce a mestá budú musieť zvýšiť dane z nehnuteľnosti, poplatky za odpad, stočné, škôlky, stravu v škôlkach a školách, družiny, domovy dôchodcov, ceny v MHD, poplatky na športoviskách.

„Prebrali sme zodpovednosť vždy, keď ste to potrebovali, častokrát sme suplovali aj štát. Pri testovaní, očkovaní alebo utečeneckej kríze. Teraz nám hrozí, že plánovaný daňový bonus úplne paralyzuje naše fungovanie,“ uzatvára župan Droba.