zupne-zastupitelstvo-bude-rokovat-o-rozpocte-na-rok-2023

Župné zastupiteľstvo bude rokovať o rozpočte na rok 2023

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2023-2025, či stratégia rozvoja kultúry v BSK na roky 2021 – 2027 sú niektoré z bodov, o ktorých budú už tento piatok 27. januára rokovať poslanci Zastupiteľstva BSK na svojom II. pracovnom zasadnutí. Poslanci sa budú zaoberať aj ideovým zámerom deinštitucionalizácie a transformácie Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Kaštieľ v Stupave, ako aj aktualizáciou Akčného plánu BSK na roky 2021-2027. Zastupiteľstvo prerokuje návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt obchvatu Malokarpatského regiónu.

Materiály na rokovanie zastupiteľstva nájdete po kliknutí TU.