zupni-poslanci-schvalili-rozpocet.-najviac-investicii-pojde-do-revitalizacii-ciest-a-na-vzdelavanie

Župní poslanci schválili rozpočet. Najviac investícií pôjde do revitalizácií ciest a na vzdelávanie

Aj napriek významnému tlaku na zdroje, s ktorými bude župa v roku 2023 hospodáriť, zapríčinenému predovšetkým energetickou krízou, vysokou infláciou, cenami energií či tzv. prorodinným balíčkom sa rozvoj kraja nemôže zastaviť a ani to nedopustím,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Najväčšia časť finančných prostriedkov, 100 mil. EUR, bude smerovať do vzdelávania, do oblasti sociálnych služieb pôjde 45 mil. EUR, na cesty II. a III. triedy 38 mil. EUR, na prímestskú dopravu 26 mil. EUR a na kultúru 14 mil. EUR.

V roku 2023, v rámci rozvoja, investuje kraj najviac finančných prostriedkov – 30 miliónov eur – do veľkoplošných revitalizácií ciest II. a III. triedy formou recyklácie za studena. Takto zrekonštruovaných bude 42 km ciest v okresoch Malacky, Pezinok a Senec. Pôjde napríklad o najväčšie úseky ako Kuchyňa – Rohožník, Pernek – Kuchyňa, Blatné – Šenkvice, Budmerice – Báhoň, či Most pri BA – Tomášov r. Rovnako plánuje BSK zrekonštruovať šesť župných mostov.

Zrekonštruovaná cesta Svätý Jur - Pezinok
Zrekonštruovaná cesta Svätý Jur – Pezinok

Na investície do vzdelávania je vyčlenených 18 miliónov eur. Sem je zahrnutá aj modernizácia a rekonštrukcia centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) v Ivanke pri Dunaji, na Farského, či na Polygrafickej škole spolu za miliónov eur. Rovnako sa bude pokračovať v zatepľovaní škôl a budovať sa budú školské kampusy.

V oblasti kultúry bude župa pokračovať v záchrane historických a kultúrnych pamiatok a investuje tu 8,5 milióna eur. BSK dokončí rekonštrukciu Divadla Aréna, ktorá dosiahne 6 miliónov eur a rovnako bude dokončené aj Bratislavské bábkové divadlo (BBD), pre ktoré je na tento rok v rozpočte 1,5 milióna eur.

Rekonštrukcia divadla Aréna
Rekonštrukcia divadla Aréna

Budovanie Ekocentra v Čunove, revitalizácia parkov v Malinove a Stupave, či zelené opatrenia na budove Úradu BSK, to všetko zahŕňa oblasť životného prostredia, kde je alokovaných 7 miliónov eur.

Na investície pre sociálne služby je v rozpočte na rok 2023 vyčlenených 6 miliónov eur. BSK bude pokračovať v deinštitucionalizácii sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb (DSS) a zariadení podporovaného bývania Merema a v DSS a zariadení pre seniorov (ZpS) na Račianskej ulici. Rovnako procesom deinštitucionalizácie prechádza aj DSS a ZpS Kaštieľ Stupava. Klientom zariadenia župa vybuduje päť menších objektov po 30 miest, kde sa budú poskytovať zdravotnícke aj sociálne služby. Pre dospelých klientov s autizmom začne zase rásť nové zariadenie na Znievskej v Petržalke.

Sumu 1,5 milióna EUR plánuje župa investovať do cyklodopravy. Financie pôjdu do rekonštrukcie trasy Eurovelo 13, cyklotrasy Most pri Bratislave – Zálesie, či Zálesie – Malinovo.

„V rozpočte na rok 2023 narástli finančné prostriedky na kľúčové kompetencie žúp ako vzdelávanie, sociálne služby, prímestská doprava, cesty II. a III. triedy a kultúra. Na zdravotníctvo je objem finančných prostriedkov nižší ako minulý rok, ale je to z dôvodu ukončenia očkovacieho centra. Rovnako cestovný ruch, propagácia a dotácie sú oblasti, kde sú alokované nižšie finančné prostriedky oproti predchádzajúcemu roku,“ uzavrel predseda BSK Juraj Droba.

Domov sociálnych služieb Merema
Domov sociálnych služieb Merema