sakralna-architektura-prvej-polovice-20.-storocia-v-bratislavskom-kraji

Sakrálna architektúra prvej polovice 20. storočia v Bratislavskom kraji

Dynamické zmeny v spoločnosti sprevádzajúce hospodársky a technický rozvoj v druhej polovici 19. storočia relativizovali skoršie postavenie náboženstva, prispeli však aj k novému rozkvetu religiozity a hľadaniu nových ciest pôsobenia cirkvi. Popri pastorácii orientovanej na majetkovo slabšie vrstvy sa ťažiskovými oblasťami pre ňu stali charitatívne, […]

podunajsky-region

Podunajský Región

Priestor, ktorý definuje voda. Sila a pokoj, ktorý prináša, ostanú hlboko vryté vo vašej mysli i srdci. Zláka vás najmä ak milujete dobrodružstvo a nebránite sa adrenalínu. Zamilujete si to tu aj vtedy, ak vás priťahuje moderné umenie a radi sa naň pozriete z novej perspektívy.   […]