Prístupová cesta

Vstup do školy

Učebňa informatiky

Učebňa ADK

Zborovňa

Učebňa matematiky

Učebňa 205