Stretnutia so živou históriou

V posledných dňoch školského roka 2021/2022 zažila naša škola množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktorých cieľom bola popularizácia moderných dejín Slovenska s dôrazom na prevenciu extrémizmu, fanatizmu, odmietnutia dezinformácií a hoaxov, každej budúcej totality a za prijatie slobody a hlavne zodpovednosti za ňu. V spolupráci s o.z. Living Memory a PF Trnavskej univerzity […]

Manažment hotelov a cestovných kancelárií

Manažment hotelov a cestovných kancelárií Kód odboru: 6318 Q Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou. Zdravotná spôsobilosť. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška Poskytované vzdelanie: Absolvent získava vyššie odborné vzdelanie s právom používať titul „diplomovaný […]

Prijímacie skúšky – výsledky

Výsledky učebné odbory Výsledky učebné odbory pdfPrijatí_MK_UO pdfPrijatí_CS_UO pdfPrijatí_CK_UO pdfNeprijatí_KU_UO pdfNeprijatí_CU_UO pdfNeprijatí_CS_UO pdfNeprijatí_CK_UO Výsledky študijné odbory Výsledky študijné odbory pdfPrijatí_PHCR pdfPrijatí_KU-SO pdfPrijatí_HA pdfPrijatí_CS_SO pdfNeprijatí_PV pdfNeprijatí_PHCR pdfNeprijatí_KU_SO pdfNeprijatí_HA pdfNeprijatí_CS_SO

Kariérny workshop

Žiaci maturitných tried IV.PH, IV.VK a V.HA absolvovali dňa 10.05.2022 kariérny workshop, ktorý viedol skúsený odborník z občianskeho združenia „Múdry pes” Ľubomír Dranga, ktorého dopĺňala ako hosť manažérka partnerskej spoločnosti McDonald’s. Workshop mal dve samostatné časti – ako napísať CV, aby ste zaujali, čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali a […]

!!! Aktuálna ponuka – letná stáž v Taliansku !!!

Milí žiaci,posielame vám základné informácie ohľadom letnej platenej stáže v Taliansku pre žiakov starších ako 17 rokov. Prezentáciu nájdete v prílohe tejto správy.1. FORMULÁR – PRIHLÁSENIE NA STÁŽ nájdete na linku: https://lnk.sk/iofkV prípade záujmu je potrebné vyplniť ho a odoslať do 14.4.2. Kontakt na agentúru:e-mail: agenturarenaissance@gmail.comwebstránka: https://www.agenturarenaissance.sk/instagram: staz_talianskoinstagram: […]

LIVING MEMORY

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci  s o. z. Living Memory pripravil aj v tomto školskom roku prednášky o osudoch obetí totalitných režimov a ich prenasledovateľov na Slovensku a proti šíreniu extrémizmu medzi mládežou pod názvom „V demokracii môžeš svoje šance zlepšiť, v totalitnej spoločnosti nie!” Naša škola opakovane uvítala možnosť zapojiť […]

Školský SEMAFOR sa mení: POZOR, v tomto prípade sú respirátory povinné! Nové pravidlá pre izoláciu i rodičov

Školský SEMAFOR sa mení: POZOR, v tomto prípade sú respirátory povinné! Nové pravidlá pre izoláciu i rodičov Diskusia338 Facebook Pošlite nám tip Galéria fotiek (10)Branislav Gröhling Zdroj: Topky/Vlado Anjel BRATISLAVA – Nové pravidlá zmenili aj podobu školskému semaforu. So zmenou karantény a izolácie prichádzajú aj […]

Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania

          Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, ctení rodičia,na základe aktuálneho rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dňom 10.01.2022 (pondelok) obnovuje prezenčná forma vzdelávania. Všetky triedy školy na teoretickom a praktickom vyučovaní pokračujú riadnym rozvrhom platným pre párny […]

Online triedne aktívy ZRPŠ 12.01.2022

Online triedne aktívy ZRPŠ 12.01.2022 Vážení rodičia,vzhľadom na pretrvávajúcu vážnu situáciu budú najbližšie triedne aktívy ZRPŠ realizované v termíne 12.01.2022 (streda) o 16.30 hod. online prostredníctvom aplikácie Google Meet. Triedni učitelia vytvoria link stretnutia, na ktoré sa môžete v danom čase cez edupage školy a […]

Oznámenie

Na základe aktuálnej vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, prechádza naša škola s platnosťou od 06.12.2021 (pondelok) na dištančnú formu vzdelávania. Z tohto dôvodu bude výučba až do odvolania realizovaná online formou (Google Meet) resp. prostredníctvom edupage školy. Podrobnejšie informácie Vám budeme priebežne posielať.Dôrazne upozorňujeme […]

Informácie o DOD

Dobrý deň, milí žiaci, rodičia a priatelia.Zajtra, 24.11.2021 bude v škole workshop organizovaný MEDUSA RESTAURANT z partnerského programu “Talent manažment”. Workshop prebehne prezenčne pre žiakov zaradených do programu a formou on-line sa ho môžete zúčastniť aj vy. Kuchársky workshop povedie skúsený KUCHÁR s preukázanou históriou […]