Analýza hospodárenia v roku 2018 je k nahliadnutiu na sekretariáte školy.