stvrtaci-v-zmiesanych-triedach-slavnostne-ukoncili-prvy-stupen

Štvrtáci v zmiešaných triedach slávnostne ukončili prvý stupeň

Základná škola Plavecký Štvrtok je ukážkovým príkladom sociálnej inklúzie žiakov. Štvrtáci dnes slávnostne ukončili prvý stupeň a sme na nich veľmi pyšní. Žiaci zo Základnej školy Plavecký Štvrtok dnes zažili výnimočnú udalosť. Ich školský rok sa skončil veľkou slávnosťou, ktorá bola zároveň ukážkou spájania oboch komunít […]

vytvarne-spektrum-2020

Výtvarné spektrum 2020

Kolíska výtvarného umenia, v ktorej sa rodí Tvorba V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa od 3. 7. do 30. 7. 2020 v priestoroch Staromestského centra kultúry a vzdelávania – Zichyho paláci na Ventúrskej 9  v Bratislave uskutoční súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Výtvarné spektrum 2020. Súťaže sa […]