kulturu-v-bratislavskom-kraji-bude-viest-svetlana-waradzinova

Kultúru v Bratislavskom kraji bude viesť Svetlana Waradzinová

Prioritou je dokončenie rozbehnutých projektov a tiež naštartovanie užšej spolupráce s nezriadenou kultúrou, hovorí nová šéfka kultúry Bratislavského samosprávneho kraja. Kvalitné koncipovanie Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) na roky 2021 – 2027, ktorá bude základom pre akúkoľvek ďalšiu koncepčnú činnosť, je len časť ambicióznych […]