Štúdijné obory

študijné odbory (4 – ročné s maturitou) Pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu – 6432 K Pracovník marketingu – 6405 K Čašník, servírka – 6444 K Kuchár – 6445 K Obchodný pracovník – 6442 K Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín – 2949 M Poradenstvo […]