bratislavsky-kraj-vydal-publikaciu-o-environmentalnych-programoch

Bratislavský kraj vydal publikáciu o environmentálnych programoch

V Bratislavskom kraji sú environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta etablované už niekoľko desaťročí. Súčasná situácia si však žiada intenzívnejší a systematickejší prístup, ktorý spočíva okrem iného v definovaní obsahu a zabezpečenia podpory pre fungovanie komplexnej a funkčnej siete environmentálno-vzdelávacích centier. Aktivity a náplň environmentálneho vzdelávania […]

nie-som-rasista/rasistka,-ale…

Nie som rasista/rasistka, ale…

Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto vyhlasuje prvý ročník študentskej literárnej súťaže s témou ľudských práv. Zasadzovanie sa za dodržiavanie ľudských práv pre každého človeka bez rozdielu farby pleti, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácii či rodovej identity je podstatnou súčasťou poslania Evanjelického cirkevného zboru. S cieľom podnietiť mladých ľudí […]