cezhranicna-spolupraca-s-madarskom:-vyzva-na-predkladanie-projektovych-ziadosti-fondu-malych-projektov-je-otvorena

Cezhraničná spolupráca s Maďarskom: Výzva na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov je otvorená

Dňa 16.10.2023 bola otvorená 1. výzva na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov – HUSK/SPF/2301 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko-Slovensko. Účelom Fondu malých projektov je posilniť cezhraničnú spoločenskú kohéziu a partnerstvo, ako aj povzbudenie občanov a organizácií, aby sa podieľali na demokratickom a […]