ocenenie-v-socialnej-oblasti:-pani-darinka-je-osoba-s velkym-srdcom,-pri -ktorej-nikto-nezostane-hladny

Ocenenie v sociálnej oblasti: Pani Darinka je osoba s veľkým srdcom, pri  ktorej nikto nezostane hladný

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb. V našom […]