rada-partnerstva-pre-integrovany-uzemny-rozvoj-podporila-prioritne-projekty-za-viac-ako-22-milionov-eur

Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj podporila prioritné projekty za viac ako 22 miliónov eur

hlavnou témou v poradí už 10. zasadnutia Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027 bolo prerokovanie a schválenie projektových zámerov, ktorých nositeľom je samospráva. Schválených bolo spolu 21 projektov v hodnote viac ako 22 miliónov eur. Zamerané sú najmä na zníženie energetickej náročnosti verejných […]

ocenenie-v-socialnej-oblasti:-veronika-struharova-je-pilier-zariadenia-raca

Ocenenie v sociálnej oblasti: Veronika Struhárová je pilier zariadenia Rača

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb. V našom […]