participativne-rozpocty-uz-aj-na-nasich-zupnych-skolach.-co-to-znamena?

Participatívne rozpočty už aj na našich župných školách. Čo to znamená?

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustili pilotný ročník zavádzania školských participatívnych rozpočtov. Zámerom projektu je podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí – žiakov stredných škôl prostredníctvom zavádzania participatívnych rozpočtov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý […]