obec-dunajska-luzna-zrealizovala-projektovu-dokumentaciu-na-pristavbu-a-prestavbu-zakladnej-skoly

Obec Dunajská Lužná zrealizovala projektovú dokumentáciu na prístavbu a prestavbu základnej školy

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Projektová dokumentácia na prístavbu a prestavbu základnej školy v obci Dunajská Lužná. Z dôvodu nedostatočnej kapacity základnej školy, obec zadala spracovať projektovú dokumentáciu na prístavbu a prestavbu zakúpenej budovy nachádzajúcej sa v blízkosti […]

nadstavba-a-modernizacia-materskej-skoly-kysucka-v-meste-senec

Nadstavba a modernizácia materskej školy Kysucká v meste Senec

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Nadstavba a modernizácia Materskej skoly Kysucká. Komplexná rekonštrukcia sa týkala okrem nadstavby, prestavby a modernizácie aj realizácie opatrení vedúcich k zvýšeniu energetickej hospodárnosti budovy a revitalizácie školského dvora. Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný […]

pristavba-v-zakladnej-skole-s-materskou-skolou-v-obci-chorvatsky-grob

Prístavba v základnej škole s materskou školou v obci Chorvátsky Grob

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Prístavba v základnej škole s materskou školou. Hlavnou funkciou realizovaného priestoru prístavby prepojovacieho krčka bolo rozšírenie jestvujúcich priestorov pre vzdelávanie (učebne) a zabráneniu dvojzmennej prevádzky.Prístavbu v Základnej skole s materskou školou tvorí Stavebný objekt […]

vystavba-multifunkcneho-skoliaceho-centra-v-obci-chorvatsky-grob

Výstavba multifunkčného školiaceho centra v obci Chorvátsky Grob

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Výstavba multifunkčného školiaceho centra v areáli ZŠ Javorová alej. Objekt slúži na vzdelávanie detí a mládeže vrátane realizovania voľnočasových aktivít ako aj centrum volného času prípadne SKD so záujmovým vzdelávaním krúžky, dielne, kurzy, jazykové […]

vybudovanie-cyklodopravneho-spojenia-v-obci-most-pri-bratislave

Vybudovanie cyklodopravného spojenia v obci Most pri Bratislave

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Vybudovanie cyklodopravného spojenia Studené – Most pri Bratislave. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy predovšetkým cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb. Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a z […]

rekonstrukcia-oplotenia-a-vstupnej-brany-hasicskej-zbrojnice-v-mestskej-casti-bratislava-podunajske-biskupice

Rekonštrukcia oplotenia a vstupnej brány hasičskej zbrojnice v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia oplotenia a vstupnej brány hasičskej zbrojnice. V areáli hasičskej zbrojnice na Lieskovskej ceste 10674/10 v Bratislave sme zrekonštruovali pôvodné oplotenie areálu a vstupnú bránu. Projekt predstavuje kapitálový výdavok mestskej časti financovaný z […]

oprava-basketbalovych-kosov-v-mestskej-casti-bratislava-podunajske-biskupice

Oprava basketbalových košov v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Mestská časť v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Oprava basketbalových košov. V športovom areáli ZŠ Podzáhradná, sme zrekonštruovali 4 ks basketbalových košov, čím sme prispeli k aktívnejšiemu využívaniu športového areálu žiakmi školy v rámci telesnej výchovy. Tento športový areál je prístupný […]

zariadenie-starostlivosti-pre-deti-do-troch-rokov-v-meste-malacky

Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov v meste Malacky

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Zariadenie starostlivosti pre deti do troch rokov. Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta a tiež z externých zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (vo výške 284 624 €). Okres: Malacky Mesto: Malacky […]