podpora-vseobecnych-lekarov-a pediatrov-z planu-obnovy-a-odolnosti

Podpora všeobecných lekárov a pediatrov z Plánu obnovy a odolnosti

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo tzv. reformu všeobecnej ambulantnej starostlivosti (VAS). Spočíva v identifikácii regiónov so zhoršenou dostupnosťou VAS a v podpore príchodu nových všeobecných lekárov resp. pediatrov do takýchto regiónov. Analýza Ministerstvo zdravotníctva urobilo analýzu siete lekárov prvého kontaktu. Okresy s problematickou dostupnosťou zaradilo do troch stupňov závažnosti: žltý (rizikový), […]