Krúžková činnosť v školskom roku 2020 / 2021 Názov krúžku Vedúci krúžku 
Anglická konverzácia Mgr. Tomáš Batik 
Baristický Ing. Janka Krošláková 
Barmanský Bc. Janka Drdacká 
Debatný Mgr. Adam Šimončič 
Kváskovanie Ing. Andrea Marešová 
Matematický Mgr. Lenka Šubová 
Mladí blogeri Mgr. Ivan Jozefík 
Posilňovací Mgr. Ivan Ďuriš 
Príprava maturitných prác z odborných predmetov Ing. Alena Brandšteterová 
Príprava na maturitnú skúšku zo SJL Mgr. Marta Palkovičová 
Rezbársky Mgr. Ivan Ďuriš 
Rozhlasový Ing. Gabriela Sládečková 
Stolnotenisový Ing. Juraj Adamišin 
Zdravý chrbát Mgr. Alena Kovačovská