Krúžková činnosť v školskom roku 2021 / 2022 

 

Názov krúžku 

Vedúci krúžku 

Anglická konverzácia 

Mgr. Ivana Vaňová 

Baristický 

Ing. Janka Krošláková 

Barmanský 

Bc. Janka Drdacká, Ing. Jozef Roth 

Cukrárska gastronómia 

Michal Prokop 

Debatný 

Mgr. Adam Šimončič 

Kváskovanie 

Ing. Andrea Marešová 

Mladí blogeri 

Mgr. Ivan Jozefík 

Posilňovací 

Mgr. Ivan Ďuriš 

Príprava na maturitnú skúšku zo SJL 

Mgr. Marta Palkovičová 

Seminár z technológie 

Ing. Gabriela Sládečková 

Stolnotenisový 

Ing. Juraj Adamišin 

Stolovanie 

Mgr. Viera Nižnanská 

Školský časopis 

Mgr. Barbara Vašková 

Špeciálne techniky v cukrárskej výrobe – modelovanie 

Bc. Pavlína Baloghová 

Bc. Katarína Morvayová 

Zdravý chrbát 

Mgr. Alena Kovačovská 

Žiaci sa môžu prihlásiť (osobne príp. v správe cez edupage) u vedúcich krúžkov.