Vážené pani riaditeľky, páni r…

Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia, ako už isto viete, dnes ústredný krízový štáb rozhodol o prerušení vyučovania na základných a stredných školách na 14 dní. V tejto súvislosti Vám zasielame aktuálne usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-…/ Maturitné skúšky (externá časť […]