V rozhovore Mgr. Petra Pavelk…

“Veľa rodičov v Bratislave si nesprávne myslí, že len gymnáziá sú poriadne školy.” by Veľa rodičov v Bratislave si nesprávne myslí, že len gymnáziá sú poriadne školy. V rozhovore Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, ktorá sídli na Vranovskej ulici v Bratislave. O […]