1/2011 Príchod žiakov a zamestnancov do školy a odchod z nej