Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 19.10.2016