žiadosť o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy