raci-sa-podarilo-dosiahnut-vyborne-vysledky-v-oblasti-zivotneho-prostredia

Rači sa podarilo dosiahnuť výborné výsledky v oblasti životného prostredia

Napriek zúriacej pandémií sa v Rači podarilo dosiahnuť výborné výsledky v oblasti životného prostredia i dopravy. Oddelenie životného prostredia v mestskej časti Rača sa v roku 2020 venovalo čisteniu nelegálnych skládok, oprave lavičiek či výmene a oprave hracích prvkoch na detských ihriskách. Pribudlo 36 stromov, 110 kríkov a […]