Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania

          Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, ctení rodičia,na základe aktuálneho rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dňom 10.01.2022 (pondelok) obnovuje prezenčná forma vzdelávania. Všetky triedy školy na teoretickom a praktickom vyučovaní pokračujú riadnym rozvrhom platným pre párny […]