centrum-socialnych-sluzieb-sibirka-bolo-koordinatorom-projektu-„cesta-k nezavislemu-zivotu“

Centrum sociálnych služieb Sibírka bolo koordinátorom projektu „Cesta k nezávislému životu“

„The path to the indipendend life“ je názov projektu Erasmus+ v rámci strategických partnerstiev v oblasti spolupráce a výmeny osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni. Koordinátorom projektu bolo Centrum sociálnych služieb Sibírka. Jeho cieľom bolo zvýšenie odbornosti a zručností zamestnancov v oblasti alternatívnych spôsobov celoživotného vzdelávania dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Partnermi […]

od-1.-juna-moze-lekar-vystavit-epn,-ma-setrit-cas-a-odstranit-byrokraciu

Od 1. júna môže lekár vystaviť ePN, má šetriť čas a odstrániť byrokraciu

Od 1. júna budú môcť lekári vystaviť elektronickú práceneschopnosť (ePN), vďaka čomu pacienti vybavia všetky administratívne záležitosti elektronicky. Komunikácia medzi lekármi, Sociálnou poisťovňou, poistencom a zamestnávateľom bude online a po návšteve lekára tak občan nebude mať žiadne povinnosti voči zamestnávateľovi ani Sociálnej poisťovni. „Elektronická PN […]