nezabudka

Modrá nezábudka

Tak, ako v minulé roky, aj teraz sa naša škola zúčastnila celonárodnej zbierky „Modrá nezábudka“, ktorú zorganizovala Liga za duševné zdravie vrámci informačnej kampane na zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o duševnom zdraví. Zbierka sa konala v dňoch 16. až 20. septembra 2015 v mestách a dedinách na celom Slovensku.

Ľudia si mohli zakúpiť za dobrovoľný príspevok malú modrú nezábudku, ktorá je symbolom duševného zdravia. Keďže nám život duševne chorých ľudí nie je ľahostajný, podporili sme dobrú vec a vyrazili do ulíc s cieľom vyzbierať peňažné prostriedky na zlepšenie ich života. 

Ďakujeme všetkým darcom i dobrovoľníkom!

Koordinátorka akcie: Ing. Andrea Marešová