rezort-skolstva-chce-urcit-maximalnu-sumu-rocneho-skolneho-za-externe-studium

Rezort školstva chce určiť maximálnu sumu ročného školného za externé štúdium

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR chce určiť maximálnu sumu ročného školného na akademický rok 2023/2024 za externé štúdium. Vyplýva to z opatrenia, ktoré rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom návrhu opatrenia je určiť maximálne sumy ročného školného, ktoré sa týkajú verejných vysokých […]