zasadnutie-zastupitelstva-bratislavskeho-samospravneho-kraja

Zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

na XI. (mimoriadne) zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční dňa 15. mája 2024 (streda) o 9:00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava Program: 1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu2. Návrh na vyhlásenie prebytočného […]