bola-schvalena-revizia-standardneho-postupu-pre-purulentne-meningitidy

Bola schválená revízia štandardného postupu pre purulentné meningitídy

V marci 2024 bola Ministerstvom zdravotníctva SR schválená revízia štandardného postupu pre purulentné meningitídy (publikovanéhttps://health.gov.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve, https://www.standardnepostupy.sk/standardy-infektologia/, Vestník, osobitné vydanie, Ročník 72 zo dňa 1. apríla 2024).  Potreba revízie štandardného postupu bola vykonaná z dôvodu klesajúceho trendu citlivosti baktérie Neisseria meningitidis voči penicilínu, ako aj na základe […]