Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania

          Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, ctení rodičia,na základe aktuálneho rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dňom 10.01.2022 (pondelok) obnovuje prezenčná forma vzdelávania. Všetky triedy školy na teoretickom a praktickom vyučovaní pokračujú riadnym rozvrhom platným pre párny […]

Štúdijné obory

študijné odbory (4 – ročné s maturitou) Pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu – 6432 K Pracovník marketingu – 6405 K Čašník, servírka – 6444 K Kuchár – 6445 K Obchodný pracovník – 6442 K Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín – 2949 M Poradenstvo […]

Online triedne aktívy ZRPŠ 12.01.2022

Online triedne aktívy ZRPŠ 12.01.2022 Vážení rodičia,vzhľadom na pretrvávajúcu vážnu situáciu budú najbližšie triedne aktívy ZRPŠ realizované v termíne 12.01.2022 (streda) o 16.30 hod. online prostredníctvom aplikácie Google Meet. Triedni učitelia vytvoria link stretnutia, na ktoré sa môžete v danom čase cez edupage školy a […]

Oznámenie

Na základe aktuálnej vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, prechádza naša škola s platnosťou od 06.12.2021 (pondelok) na dištančnú formu vzdelávania. Z tohto dôvodu bude výučba až do odvolania realizovaná online formou (Google Meet) resp. prostredníctvom edupage školy. Podrobnejšie informácie Vám budeme priebežne posielať.Dôrazne upozorňujeme […]

Informácie o DOD

Dobrý deň, milí žiaci, rodičia a priatelia.Zajtra, 24.11.2021 bude v škole workshop organizovaný MEDUSA RESTAURANT z partnerského programu “Talent manažment”. Workshop prebehne prezenčne pre žiakov zaradených do programu a formou on-line sa ho môžete zúčastniť aj vy. Kuchársky workshop povedie skúsený KUCHÁR s preukázanou históriou […]

TRIEDNE AKTÍVY ZRPŠ 07.10.2021

Vážení rodičia,dňa 7.10. (štvrtok) sa uskutočnia triedne aktívy ZRPŠ v prezenčnej forme o 16.30 hod. v priestoroch školy. Rada rodičov sa stretne o 15.30 hod. v miestnosti č.111.K tomu, aby ste mohli vstúpiť do budovy školy je potrebné odovzdať tlačivo – Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka, […]

!!! Riaditeľské voľno a dištančné vzdelávanie !!!

!!! Riaditeľské voľno a dištančné vzdelávanie !!! Riaditeľ školy udeľuje podľa §150 ods.5 Zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) dňa 13.9.2021 (pondelok) riaditeľské voľno všetkým žiakom školy na teoretickom a praktickom vyučovaní. 14.9.2021 (utorok) bude vyučovanie tried na teoretickom aj na praktickom vyučovaní realizované online prostredníctvom […]