Milé kolegyne a kolegovia, ďa…

Milé kolegyne a kolegovia, ďakujem vám veľmi pekne za vynikajúcu spolupráci pri tohtoročnom Oceňovaní osobností Bratislavského kraja. Spoločnými silami sa nám podarilo zorganizovať pekné podujatie na vysokej profesionálnej a umeleckej úrovni. Svedčí o tom aj pozitívna spätná väzba od ocenených osobností aj od hostí. Príprava […]

Stretnutia so živou históriou …

Stretnutia so živou históriou V posledných dňoch školského roka 2021/2022 zažila naša škola množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktorých cieľom bola popularizácia moderných dejín Slovenska s dôrazom na prevenciu extrémizmu, fanatizmu, odmietnutia dezinformácií a hoaxov, každej budúcej totality a za prijatie slobody a hlavne zodpovednosti […]

Stretnutia so živou históriou

V posledných dňoch školského roka 2021/2022 zažila naša škola množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktorých cieľom bola popularizácia moderných dejín Slovenska s dôrazom na prevenciu extrémizmu, fanatizmu, odmietnutia dezinformácií a hoaxov, každej budúcej totality a za prijatie slobody a hlavne zodpovednosti za ňu. V spolupráci s o.z. Living Memory a PF Trnavskej univerzity […]

Manažment hotelov a cestovných kancelárií

Manažment hotelov a cestovných kancelárií Kód odboru: 6318 Q Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou. Zdravotná spôsobilosť. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška Poskytované vzdelanie: Absolvent získava vyššie odborné vzdelanie s právom používať titul „diplomovaný […]

Manažment hotelov a cestovných…

Manažment hotelov a cestovných kancelárií Kód odboru: 6318 Q Dĺžka štúdia: 3 roky Základné podmienky prijatia: Úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou. Zdravotná spôsobilosť. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška Poskytované vzdelanie: Absolvent získava vyššie odborné vzdelanie s právom používať titul „diplomovaný […]

Stredoškolská odborná činnosť …

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2021/22 Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách je práca s nadanými žiakmi a ich zapájanie do rôznych mimoškolských aktivít. Jednou z významných možností je nepochybne aj zapojenie sa do stredoškolskej odbornej činnosti. Tento školský rok sa konal už […]

Kariérny workshop Žiaci matu…

Kariérny workshop Žiaci maturitných tried IV.PH, IV.VK a V.HA absolvovali dňa 10.05.2022 kariérny workshop, ktorý viedol skúsený odborník z občianskeho združenia „Múdry pes” Ľubomír Dranga, ktorého dopĺňala ako hosť manažérka partnerskej spoločnosti McDonald’s. Workshop mal dve samostatné časti – ako napísať CV, aby ste zaujali, […]

V rozhovore Mgr. Petra Pavelk…

“Veľa rodičov v Bratislave si nesprávne myslí, že len gymnáziá sú poriadne školy.” by Veľa rodičov v Bratislave si nesprávne myslí, že len gymnáziá sú poriadne školy. V rozhovore Mgr. Petra Pavelková, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej, ktorá sídli na Vranovskej ulici v Bratislave. O […]

Prijímacie skúšky – výsledky

Výsledky učebné odbory Výsledky učebné odbory pdfPrijatí_MK_UO pdfPrijatí_CS_UO pdfPrijatí_CK_UO pdfNeprijatí_KU_UO pdfNeprijatí_CU_UO pdfNeprijatí_CS_UO pdfNeprijatí_CK_UO Výsledky študijné odbory Výsledky študijné odbory pdfPrijatí_PHCR pdfPrijatí_KU-SO pdfPrijatí_HA pdfPrijatí_CS_SO pdfNeprijatí_PV pdfNeprijatí_PHCR pdfNeprijatí_KU_SO pdfNeprijatí_HA pdfNeprijatí_CS_SO

Kariérny workshop

Žiaci maturitných tried IV.PH, IV.VK a V.HA absolvovali dňa 10.05.2022 kariérny workshop, ktorý viedol skúsený odborník z občianskeho združenia „Múdry pes” Ľubomír Dranga, ktorého dopĺňala ako hosť manažérka partnerskej spoločnosti McDonald’s. Workshop mal dve samostatné časti – ako napísať CV, aby ste zaujali, čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali a […]

!!! Aktuálna ponuka – letná stáž v Taliansku !!!

Milí žiaci,posielame vám základné informácie ohľadom letnej platenej stáže v Taliansku pre žiakov starších ako 17 rokov. Prezentáciu nájdete v prílohe tejto správy.1. FORMULÁR – PRIHLÁSENIE NA STÁŽ nájdete na linku: https://lnk.sk/iofkV prípade záujmu je potrebné vyplniť ho a odoslať do 14.4.2. Kontakt na agentúru:e-mail: agenturarenaissance@gmail.comwebstránka: https://www.agenturarenaissance.sk/instagram: staz_talianskoinstagram: […]