Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

PROJEKT: „Švajčiarsky finančný mechanizmus – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“  Naša škola je zapojená do švajčiarsko-slovenského projektu, ktorý je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Za slovenskú stranu je garantom projektu Štátny inštitút vzdelávania. Do pilotnej časti projektu je […]