plan-dni-otvorenych-dveri-zupnych-strednych-skol

Plán dní otvorených dverí župných stredných škôl

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl, čiže deviataci základných škôl si naozaj majú z čoho vyberať. Práve toto je obdobie, kedy začínajú uvažovať, čo ďalej, kam budú smerovať ich kroky.

Niektorí vedia svoje povolanie od malička, ale iní si to potrebujú ujasniť, všetko preskúmať. Na to sú ideálne Dni otvorených dverí, ktoré školy organizujú niekoľkokrát do roka. Privítajú vo svojich priestoroch možno aj svojich budúcich študentov, ktorí zistia podrobnosti o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách. Pozývame vás na Dni otvorených dverí župných stredných škôl.

Názov školy Deň otvorených dverí v školskom roku 2022/2023
Gymnázium Karola Štúra Modra 2. februára 2023
Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 BA 30. januára 2023, cca od 13:00
Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2 BA virtuálny DOD
 Gymnázium Senecká 2, Pezinok od 16. do 20. januára 2023 – individuálne konzultácie pre rodičov (po predchádzajúcej dohode)
Gymnázium A. Bernoláka Senec  9. februára 2023 – pre 5. roč. ZŠ – žiaci
  9. februára 2023 o 17:00 hod. pre rodičov piatakov
ŠpMND a Gym, Teplická 7, BA 8. februára 2023
ZŠ a Gym s VJM, Dunajská 13, BA 10. februára 2023
SOŠ gastr. a hotel. Služieb Farského 9, BA  17. januára 2023, od 09:00 do 14:00
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na pántoch BA 14. februára 2023, od 9:00 do 15:00
OA Nevädzova 3 BA 17. februára 2023, od 8.00 do 12.00
OA Račianska 107 BA 17. februára 2023
OA Dudova 4 BA 6. februára 2023, od 8:30 do 14:00
SOŠ pedagogická Bullova 2 BA  6. februára 2023 o 14:00
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova BA  orientačne v mesiaci február 2023
  14. februára 2023
Konzervatórium Tolstého 11 BA 21. januára 2023
  1. apríla 2023
Tanečné konzer. E. Jaczovej Gorazdova 20 BA 27. januára 2023, od 14:00 do 18:00
ŠUP Jozefa Vydru Dúbravská cesta 11 BA 3. marca 2023
SPŠ elektrotechnická K. Adlera 5 BA február 2023 (termín bude upresnený)
SPŠ elektrotechnická Hálova 16 BA  19. januára 2023
  9. februára 2023
  9. marca 2023
SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie BA 15. februára 2023
SPŠ dopravná Kvačalova 20 BA  8. februára 2023
SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35 BA  7. februára 2022
SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 BA Prezenčne – 25. januára 2023
  Online – 12. januára 2023
SOŠ dopravná Kvačalova 20 BA 15. februára 2023
SOŠ technická Vranovská 4 BA 25. januára 2023
  14. februára 2023
SOŠ automob. a podnikania Kysucká 14 Senec 9. februára 2023
SZŠ Záhradnícka 44 BA 10. februára 2023, od 10:00 do 14:00
SZŠ Strečnianska 20 BA 1. februára 2023, od 08:00 do 16:00
Spojená škola Ostredkova 10 BA 3. februára 2022
Spojená škola Tokajícka 24 BA 16. februára 2023
Spojená škola SNP 30 Ivanka pri Dunaji  6. februára 2023
  28. februára 2023
  23. marca 2023
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA 6. februára 2023

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK majú žiaci, rodičia a výchovní poradcovia k dispozícii nielen webovú stránku www.strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!