Školské kolo olympiády z anglického jazyka sa konalo v dňoch 21. novembra – prvé kolo a 23. novembra – druhé kolo.
Celkovo sa zúčastnilo  27 žiakov. 

Do 2.kola – story telling a role play postúpilo 9 žiakov:
Samuel Lančarič – IV.HA
Nikola Durdiaková – II.HA
Tomáš Pribula – I.C
Larisa Lazarevič – III.HA
Daniel Laky – IV.HA
Kristína Ritomská – II.PH
Nina Melania Heribanová – II.HA
Alexander Porubský – I.PH
Marek Čahák – IV.HA

Celkové poradie:
1. miesto: Larisa Lazarevič – III.HA – postupuje do okresného kola
2. miesto: Daniel Laky – IV.HA
3. miesto: Kristína Ritomská – II.PH

 

Všetkým srdečne blahoželáme!