Maťov príbeh

Strata zraku je zásadnou zmenou nielen pre toho, koho postihne, ale aj pre jeho okolie. Našťastie, s podporou a odhodlaním je adaptácia na nové životné podmienky jednoduchšia. Pozrite si video o Maťovi, ktorý si za pomoci spolužiakov, učiteľov, rodičov i pracovníkov z Únie nevidiacich a […]