Projekt medzinárodných kuchýň …

Projekt medzinárodných kuchýň pokračuje aj v roku 2019. Ruská kuchyňa bola v rámci projektu už 17-stou v poradí. Opäť nechýbali vzácni hostia – veľvyslanci krajín Ruska, Portugalska, Albánska, Indie, Vietnamu, Bulharska, Grécka a Kuby. A samozrejme zástupcovia BSK a ďalší priatelia školy, ale aj… Viac