1/2010 Postup pri vyžiadaní duplikátu vysvedčení v SOŠ Farského 9, Bratislava