Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

PROJEKT: „Švajčiarsky finančný mechanizmus – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“  Naša škola je zapojená do švajčiarsko-slovenského projektu, ktorý je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Za slovenskú stranu je garantom projektu Štátny inštitút vzdelávania. Do pilotnej časti projektu je […]

olympiada nej

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Dňa 12.01.2016 sa uskutočnilo Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Tohtoročným organizátorom bolo petržalské súkromné gymnázium Mercury sídliace na Zadunajskej ulici 27. Náš reprezentant Marek BERGER z triedy III.HA v ňom získal celkové 1. miesto a postúpil do krajského kola, […]

prevencia 1

Aktivity primárnej prevencie

27. januára 2016 sa uskutočnili odborné prednášky primárnej prevencie: pre žiakov II.A triedy na tému Trestno – právna zodpovednosť mladistvých pre žiakov nadstavbového štúdia v I.PA triede na tému “Obchod s ľuďmi” Cieľ prednášok: zvýšiť právne vedomie žiakov – objasniť im rozsah trestno – právnej […]