nbs

Návšteva NBS

Dňa 27.1.2016 sa žiaci maturitných ročníkov z II. PA a IV.PH zúčastnili prednášky o úlohách a postavení Národnej banky Slovenska. Videli zaujímavý film, ktorý im dostupnou formou priblížil funkcie NBS, potom nasledovala prezentácia k danej téme.

Súčasťou akcie bola aj stála výstava „Od slovenskej koruny k euru“, ktorá žiakom odpovedala na otázky:

  • prečo sa európske štáty integrovali do Európskej únie a eurozón
  • ako vznikajú a končia mince
  • ako vznikajú a končia bankovky
  • prečo potrebujeme poznať ochranné prvky bankoviek

Na záver si záujemcovia mohli vyraziť svoju mincu. Dúfam, že študenti využijú získané vedomosti aj na maturitných skúškach. 

Ing. Andrea Marešová