Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

PROJEKT: „Švajčiarsky finančný mechanizmus – Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ 

Naša škola je zapojená do švajčiarsko-slovenského projektu, ktorý je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Za slovenskú stranu je garantom projektu Štátny inštitút vzdelávania. Do pilotnej časti projektu je zapojených 10 vybraných stredných škôl, vrátane našej. 

Projekt na našej škole je zameraný na učebné odbory cukrár a pekár. Nedielnou súčasťou projektu je analýza oblasti povolaní pre učebné odbory cukrár a pekár. Garantom projektu na škole je Dr. Jozef Horák, riaditeľ školy, členmi projekčného tímu sú Ing. Gabriela Sládečková a Ing. Danica Daubnerová.