Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 9.12.2014 sa na našej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyk. Študenti už tradične dokazovali svoju znalosť jazyka v zručnostiach ako sú čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, zvládnutie gramatiky, ovládanie primeranej lexiky a rozprávanie. Tento rok sa z pôvodne prihlásených 17 študentov zúčastnilo olympiády […]

Ekotopfilm 2015

12.2.2015 prebehli súťažné prezentácie žiakov, ktorí sa zúčastnili filmového festivalu Ekotopfilm. V tomto roku prebehol už 41. ročník prehliadky kvalitných filmov, sprievodného programu a environmentálnej osvety. Žiaci prezentovali obsah a hlavnú myšlienku filmov, ktoré videli. Vyjadrili svoj názor na problematiku prezentovanú na festivale ekologických filmov. […]