plagat

Návšteva Medzinárodného filmového festivalu Jeden svet

 

Dňa 25. novembra 2014 sa žiaci I.PA a I.PB triedy zúčastnili Medzinárodného filmového festivalu Jeden svet, pozreli si filmové predstavenie Podozrivá čokoláda. Bol to dokumentárny film o zneužívaní detí na otrockú prácu a o obchode s deťmi v strednej Afrike. Po filme nasledovala beseda o porušovaní práv detí vo svete.

Pedagogický dozor mali Mgr. Dzurillová a Mgr. Palkovičová.