Triedne aktívy ZRPŠ

Milí rodičia, na základe rozhodnutia vedenia školy. ktoré je v súlade s platným Manuálom MŠVVaŠ SR a aktuálnej epidemiologickej situácie sa nebudú konať tradičné úvodné triedne aktívy ZRPŠ. Všetky potrebné informácie získate od triednych učiteliek a učiteľov prostredníctvom mailov, telefonických rozhovorov a edupage školy. V […]