Triedne aktívy ZRPŠ

Milí rodičia,

na základe rozhodnutia vedenia školy. ktoré je v súlade s platným Manuálom MŠVVaŠ SR a aktuálnej epidemiologickej situácie sa nebudú konať tradičné úvodné triedne aktívy ZRPŠ. Všetky potrebné informácie získate od triednych učiteliek a učiteľov prostredníctvom mailov, telefonických rozhovorov a edupage školy. V nevyhnutných prípadoch je možná osobná konzultácia po predchádzajúcom dohovore a za predpokladu rešpektovania platných  hygienicko – epidemiologických opatrení a predpisov.

www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

V prípade potreby môžete kontaktovať vedenie školy:

PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy, tel. 0905/614138, mail: jozef.horak@farskeho.sk

Ing. Janka Krošláková – praktické vyučovanie, tel. 0905/320844, mail: janka.kroslakova@farskeho.sk ;

Mgr. Jozef Lipták – teoretické vyučovanie, tel. 0907/504076, mail: jozefliptak@centrum.sk. ;